แต่งกายไม่เรียบร้อยห้ามเข้า วัดพระพุทธชินราชงดให้บริการผ้าคลุมช่วงโควิดระบาด

Scroll to Top